Медичне страхування подорожуючих в Литву

Процедура страхування іноземців в Литовській Республіці здійснюється відповідно до положень „Опису порядку страхування іноземців”, затвердженого Постановою Уряду Литовської Республіки №230 від 01.03.2005 р., та Закону Литовської Республіки № ІХ-2206 від 29.04.2004 р. „Про правовий статус іноземців”. Відповідно до зазначеної вище Постанови Уряду Литовської Республіки іноземці, які прибувають в Литовську Республіку, або особи, які бажають отримати дозвіл на тимчасове проживання в Литовській Республіці, повинні мати договір (поліс) страхування здоров’я.Вимоги щодо наявності договору (полісу) страхування здоров’я не застосовуються відносно іноземців, що користуються привілеями та імунітетами відповідно до міжнародних договорів та інших правових актів Литовської Республіки:

·         персоналу дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій та членів їх родин, що користуються привілеями та імунітетами, наданими нормами міжнародного права;

·         членів офіційних делегацій іноземних держав;

·         іноземців, що мають дипломатичні та службові паспорти;

·         іноземців, що працюють на законних підставах у Литовській Республіці та сплачують в Литві внески соціального страхування встановленого розміру, та неповнолітніх членів їх родин;

·         громадян країн-членів Європейського Союзу та країн, що входять до Європейської асоціації вільної торгівлі, а також членів їх родин;

·         осіб, що здійснюють транзитний проїзд територію Литовської Республіки за спрощеними проїзними документами;

·         військовослужбовці іноземних держав та зарахованих до військових сил цивільних службовців, а також осіб, які знаходяться на їх утриманні.

При цьому для іноземців, які не відносяться до вказаних вище категорій, об’єктом страхування є оплата витрат на лікування і пов’язаних з цим додаткових послуг за умови, якщо невідкладна медична допомога надана у період страхування. Витрати на лікування – це витрати, що виникли при наданні невідкладної медичної допомоги застрахованому у зв’язку з його раптовою хворобою або нещасним випадком. Відшкодовуються витрати на першу медичну допомогу та невідкладне стаціонарне лікування в лікарні (клініці).

Додаткові витрати страхування включають:

а)   витрати на транспортування застрахованого до постійного місця проживання у разі раптового захворювання або нещасного випадку за умови, якщо лікар, що здійснює лікування, не заперечує проти транспортування;

б)   дорожні витрати, у тому числі витрати на проїзд однієї супроводжуючої особи за умови, якщо застрахований у разі раптової хвороби або нещасного випадку не може самостійно повернутися до постійного місця проживання;

в)   транспортування тіла у разі смерті застрахованої особи або витрати на поховання за кордоном, що не перевищують витрат на перевезення тіла померлого.

Договір страхування здоров’я іноземця може бути складений з будь-яким підприємством страхування або його представництвом, зареєстрованим на території Литовської Республіки.

Договір страхування має гарантувати, що послуги надання першої медичної допомоги та всі витрати у термін подорожування, які виниклі у зв’язку з раптовою хворобою та пов’язані з поверненням на батьківщину (медичне транспортування, включно з медичним обслуговуванням), будуть оплачені.

У виданому страховою компанією договорі (полісі) страхування здоров’я має бути зазначено:

·         номер договору (полісу) страхування здоров’я;

·         реквізити страхової компанії (назва, адреса, номер телефону або факсу, підпис представника підприємства, печатка);

·         ім’я, прізвище та по батькові застрахованої особи;

·         сума страхування здоров’я;

·         термін дії договору (полісу) страхування здоров’я;

·         територія дії договору (полісу) страхування здоров’я;

·         випадки, на які не розповсюджується дія договору страхування здоров’я та випадки, в разі яких виплата по договору страхування не передбачена.

Договір (поліс) страхування здоров’я має бути складений на одній із мов: литовська, англійська, німецька, французька, російська.

Мінімальна сума страхування здоров’я на одного іноземця:

·         20 000 литів:

—         іноземця, що прибуває в Литовську Республіку без візи;

—         у випадку видачі, заміни або продовження аеропортової транзитної (А), транзитної (В), довготермінової (D) візи або дозволу на тимчасове проживання в Литовській Республіці;

·         30 000 євро у випадку видачі або продовження короткотермінової візи С.

Договір страхування здоров’я має бути дійсним протягом всього терміну перебування іноземця в Литовській Республіці.